กำลังสนใจจัดทริปประชุม 20 คนขึ้นไปอยู่หรือเปล่า?


กำลังสนใจจัดทริปประชุม

20 คนขึ้นไปอยู่หรือเปล่า?

ทีเส็บชวนคนไมซ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน!

ทีเส็บชวนคนไมซ์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ไปด้วยกัน!

ชาวออฟฟิศพร้อมไมซ์?

จัดประชุมตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปในพื้นที่นอกจังหวัดที่ตั้งสำนักงาน

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Healthy Active Meeting

และ Local Community

และ Sustainability หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

แล้วมาแชร์ภาพในโลกออนไลน์

จัดประชุมตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปในพื้นที่ นอกจังหวัดที่ตั้งสำนักงานภายใต้คอนเซ็ปต์ Healthy Active Meeting และ Local Community และ Sustainability หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมาแชร์ภาพในโลกออนไลน์

ร่วมรับสิทธิประโยชน์และชิงรางวัลมูลค่ารวม

กว่า
1,500,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2567

Play Video

กติกาและรางวัล

สำหรับบริษัท หน่วยงาน สมาคม องค์กร
ที่ต้องการจัดงานประชุม

สำหรับผู้ประกอบการการจัดประชุม

กติกาและรางวัล

สำหรับบริษัท หน่วยงาน สมาคม องค์กร ที่ต้องการจัดงานประชุม

สำหรับผู้ประกอบการการจัดประชุม

การตัดสินรางวัล

  • ทีมงานโครงการคัดเลือกภาพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งต่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากพันธมิตร ของโครงการ ตัดสินโดยลงคะแนนเสียงแบบเรตติ้ง 1-5 คะแนน แล้วนำคะแนนของคณะกรรมการซึ่งคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานพันธมิตร
  • ภาพที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินรางวัล

  • ทีมงานโครงการคัดเลือกภาพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งต่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากพันธมิตร ของโครงการ ตัดสินโดยลงคะแนนเสียงแบบเรตติ้ง 1-5 คะแนน แล้วนำคะแนนของคณะกรรมการซึ่งคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานพันธมิตร
  • ภาพที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ

หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ

Previous slide
Next slide

วิธีสมัครยกทีมประชุม

วิธีสมัครยกทีมประชุม

Scroll to Top